http://www.flabber.nl/linkdump/tekst/11-intrigerende-en-bizarre-feiten-over-dromen-die-je-misschien-nog-niet-wist-20541

Het schilderij Dream cause by the Flight of a Bee around a Pomegrate a Second Before Awaking van Salvador Dali (hierboven) is een mooi voorbeeld van een droom beïnvloed door de omgeving.droomfeitding2

Advertenties

je verbinden met de ander, jezelf en met God.

“Samenvatting Na literatuuronderzoek is door middel van semi-gestructureerde interviews een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de religieuze beleving van mensen met autisme (N=11). Vragen betroffen religieuze emoties en ervaringen, de betekenis van religie voor het individu en de invloed van autisme op het religieus leven. Uit dit onderzoek blijkt dat het herinneren en verwoorden van ervaringen en emoties moeilijk kan zijn. Het overgrote deel van de respondenten noemt dat het bij geloven met name gaat om je verbinden met de ander, jezelf en met God. Enkele respondenten geven aan het idee te hebben dat hun band met God minder sterk is dan die van anderen. De respondenten ervaren geen problemen in hun religieus leven. Uit de interviews spreekt een vrijzinnige houding ten aanzien van geloven. Deze resultaten laten een mogelijke discrepantie zien ten aanzien van aannames uit tot nu toe gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over autisme en religieuze beleving. Dit vraagt om verder onderzoek en om bezinning over de wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd moet worden. Trefwoorden: autisme, ASS, asperger, emoties, geloofsbeleving, kwalitatief onderzoek, spiritualiteit, religieuze ervaring, religiositeit, vrijzinnigheid.”

file:///root/spot/Downloads/Wilschut-Pennings,%20A.E.%20(2012).%20Geloof%20beleven.%20Beschrijving%20van%20een%20kwalitatief%20onderzoek%20naar%20de%20religieuze%20beleving%20van%20mensen%20met%20autisme.%20Psyche%20&%20Geloof,%2023,%20p.%20211-222%20(1).pdf

Mechelse burgemeester Bart Somers verkozen tot de beste burgemeester ter wereld

Somers won voor de burgemeesters van het Duitse stadje Lahr, de Griekse hoofdstad Athene en het Italiaanse Lampedusa.

De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de in Londen gebaseerde internationale denktank City Mayors Foundation. De onderscheiding is bedoeld voor een burgemeester die “uitzonderlijke bijdragen levert aan zijn gemeenschap en wiens visie op stedelijk samenleven relevant is voor steden over de hele wereld”. Tijdens deze editie werd er speciale aandacht geschonken aan het thema vluchtelingen.

Somers verdient volgens de organisatie de prijs omdat hij sinds zijn aantreden in 2001 Mechelen “getransformeerd heeft van een veeleer verwaarloosde stad tot een van de meest aantrekkelijke plaatsen in België” en tegelijkertijd tot “een rolmodel voor integratie” heeft gemaakt.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170213_02728460

Bart De Wever en het dualistische denken

Vijgen na Pasen

Tweegeleed denken is niet hetzelfde als dualistisch denken.
Denken doe je sowieso in tegenstellingen: ieder begrip dat je gebruikt heeft zijn tegengestelde.
Wit bestaat niet zonder zwart, licht niet zonder duisternis, positief niet zonder negatief.
Zonder de wereld in twee te delen, kun je eenvoudig niet denken.
Daarom wordt er in de geestelijke wereld ook niet gedacht (althans niet zoals wij dat doen).
Denken is alleen mogelijk in een materiële wereld, waar je alles in twee kunt delen.
Deelbaarheid is de meest fundamentele eigenschap van de materie.
De geest daarentegen is één en ondeelbaar.

Het resultaat van ‘materieel’ denken is: bewustzijn.
We worden wakker door te denken in tegenstellingen.
Dat denken verloopt steeds op dezelfde manier: pendelend tussen twee tegengestelde polen.
Maar het resultaat van dat denken verandert wel: we worden steeds wakkerder, ons bewustzijn blijft groeien.
In dat bewustwordingsproces bereiken we echter een kritiek punt wanneer we ons bewust…

View original post 2.047 woorden meer

Omvolking.

Omvolking een term die gebruikt wordt om aan te geven dat een autochtone bevolking, met behulp van bepaalde regeringsleiders, vervangen/verdrongen word.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑