Een betere wereld begint bij minder empathie

http://politiek.tpo.nl/2017/07/22/ad-columniste-hanina-ajarai-houdt-niet-alleen-zichzelf-spiegel-voor/

Een betere wereld begint bij minder empathie, zegt deze hoogleraar

Door Jeroen Pen – 04 Jan 2017 in Brandpunt+

“Empathie is een beetje als racisme: helemaal verdwijnen zal het nooit, maar we kunnen in ieder geval proberen de neiging te onderdrukken.” Was getekend, Paul Bloom.

https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/paul-bloom-empathie/

 

je verbinden met de ander, jezelf en met God.

“Samenvatting Na literatuuronderzoek is door middel van semi-gestructureerde interviews een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de religieuze beleving van mensen met autisme (N=11). Vragen betroffen religieuze emoties en ervaringen, de betekenis van religie voor het individu en de invloed van autisme op het religieus leven. Uit dit onderzoek blijkt dat het herinneren en verwoorden van ervaringen en emoties moeilijk kan zijn. Het overgrote deel van de respondenten noemt dat het bij geloven met name gaat om je verbinden met de ander, jezelf en met God. Enkele respondenten geven aan het idee te hebben dat hun band met God minder sterk is dan die van anderen. De respondenten ervaren geen problemen in hun religieus leven. Uit de interviews spreekt een vrijzinnige houding ten aanzien van geloven. Deze resultaten laten een mogelijke discrepantie zien ten aanzien van aannames uit tot nu toe gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over autisme en religieuze beleving. Dit vraagt om verder onderzoek en om bezinning over de wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd moet worden. Trefwoorden: autisme, ASS, asperger, emoties, geloofsbeleving, kwalitatief onderzoek, spiritualiteit, religieuze ervaring, religiositeit, vrijzinnigheid.”

file:///root/spot/Downloads/Wilschut-Pennings,%20A.E.%20(2012).%20Geloof%20beleven.%20Beschrijving%20van%20een%20kwalitatief%20onderzoek%20naar%20de%20religieuze%20beleving%20van%20mensen%20met%20autisme.%20Psyche%20&%20Geloof,%2023,%20p.%20211-222%20(1).pdf